From Jinn's Home

Rottweilers & Australian Shepherds

 

Groepsfoto

© From Jinn's Home

V.l.n.r. Levie, Jinn, Joy, Boots, Djune, Dayenn, Bubble, Chay & Ivory

 

From Jinns Home 01

© From Jinn's Home

  

Het laatste nieuws van onze pups

 

Op 31 Mei 2023 zijn de pups van Chay en Maverick geboren!

Moeder; Chay from Jinn's Home
Vader; Less is More Du Chemin Des Korrigans

PupsChayxMaverick31052023